16 June, 2009

Bab 1a. Apakah yang dimaksudkan dengan usahawan ?

1 comment:

  1. a. Usahawan ialah individu yang sanggup menanggung risiko untuk menggabungkan faktor-faktor pengeluaran seperti buruh, tanah dan modal bagi menghasilkan barang dan perkhidmatan .

    b.Usahawan membuat keputusan tentang apa dan berapa banyakkah sesuatu barang dan perkhidmatan dikeluarkan mengikut permintaan pengguna dengan menggabungkan sumber-sumber ekonomi yang dimiliki.

    Usahawan perlu menanggung risiko ketidakpastian seperti perubahan cita rasa pengguna dan kemungkinan produknya kurang mendapat sambutan apabila menggunakan sumber yang dimilikinya untuk menghasilkan barang

    Usahawan melakukan aktiviti inovasi dan pembaharuan untuk menghasilkan barang dan perkhidmatan baru yang dapat memberi kepuasan kedapa pengguna, memperbaik teknik pengeluaran dan meningkatkan kualiti produk yang dihasilkan dengan matlamat memaksimumkan keuntungan.

    ReplyDelete