19 June, 2015

Kesan pertambahan permintaan terhadap keseimbangan pasaran

Mengguna rajah DD-SS , terangkan kesan pertambahan permintaan terhadap keseimbangan pasaran.

Klik link berikut untuk ke Youtube

Video Ekonomi Yeam


No comments:

Post a Comment