01 October, 2013

Andaikan sebuah negara mengeluaran dua barang sahaja, iaitu barang pertanian dan dan barang perkilangan. Dengan menggunakan gambar rajah, terangkan kesan berikut terhadap keluk kemungkinan pengeluaran sekirannya bencana alam gempa bumi belaku di negara itu


Bencana alam dan peperangan menyebabkan kerosakan infrastruktur dan pengurangan faktor pengeluaran. Keadaan ini mengurangkan keupayaan pengeluaran ekonomi dan seterusnya menjejas pertumbuhan ekonomi. Keluk kemungkinan pengeluaran beralih ke kiri dari AB ke CD lebih menghampiri titik asalan.2 comments: