03 October, 2013

Berdasarkan contoh berangka yang sesuai, bagaiman konsep keanjalan permintaan silang digunakan untuk mengelaskan barang kepada barang pengganti dan barang penggenap?Berdasarkan nilai keanjalan permintaan silang barang dapat dikelaskan sebagai barang pengganti , barang penggenap atau barang yang tidak berkaitan.

Kedua-dua barang itu ialah barang pengganti jika keanjalan permintaan silang bernilai positif. 

 

Kedua-dua barang itu ialah barang penggenap jika keanjalan permintaan silang bernilai negatif.  

Kedua-dua barang itu tidak berkaitan jika keanjalan permintaan silang bernilai sifar.


2 comments:

  1. Thank you mr yeam.. Sangat membantu. :) -syai- k1A4

    ReplyDelete