01 September, 2014

Bab 5 Hubungan kos purata dan kos sut


  1. Apakah yang dimaksudkan dengan kos purata dan kos sut?
  2. Berdasarkan gambar rajah, jelaskan hubungan antara kedua-dua kos itu
Rangka :
1.   Definisikan kos purata dan kos sut
Berikan rumus bagaimana kos purata dan kos sut dihitung
2.   Lukiskan rajah kos purata dan kos sut. 
  • Apabila AC sedang menurun, AC>MC
  • Apabila AC minimum, AC =MC
  • Apabila AC sedang menaik, AC>MC
Cadangan jawapanNo comments:

Post a Comment